Գառնի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար  774.7Տարեկան  Ընտրել
1130 1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ, այդ թվում`  30000   Ընտրել
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 90010520726115000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001052073032500Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 90010520734510500Ամսական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900105207360200000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9001050001791500Ամսական  Ընտրել
1300 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, (տող 1310 + տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 + տող 1350 + տող 1360 + տող 1370 + տող 1380 + տող 1390), այդ թվում`  15600   Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001052070304500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001052073292500Եռամսյակային  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 90010500013812000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Գ ՀԱՆՐ. ՍՆՈՒՆԴԻ ԵՎ ԶՎԱՐՃ. ՕԲՅ. ՀԱՄԱՐ  2500Եռամսյակային  Ընտրել
1140Դ ՀԱՆՐ. ՍՆՈՒՆԴԻ ԵՎ ԶՎԱՐՃ. ՕԲՅ. ՀԱՄԱՐ 90010500010425000Եռամսյակային  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 9001050001791500Ամսական  Ընտրել
1139Գ ԲԱՑՈԹՅԱ ԳԱԶԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼ. 900105207352200000Տարեկան  Ընտրել
1149 ՀԱՄԱՅՆՔՆերի ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆ. ՕԳՏԱԳՈՐ. ԹՈՒՅԼՏՎ. 900105000153100000Տարեկան  Ընտրել
1139Բ ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱ 90010500306630000Տարեկան  Ընտրել
1139Ա  150000Տարեկան  Ընտրել
1137Գ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒ 9001052103073500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒ 9001052202982500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒ 9001052080462500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒ 9001052270463500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒ 9001052110402500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ 90010521130510000Տարեկան  Ընտրել
1137Թ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ 9001052273013500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ 9001052083014500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ 9001052103152500   Ընտրել
1137Լ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ 9001052203062500Եռամսյակային  Ընտրել
1136Ա ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ 9001052202802500Միանվագ  Ընտրել
1136Բ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ 9001052112892500Միանվագ  Ընտրել
1136Գ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ 9001052082852500Միանվագ  Ընտրել
1142Ե ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 9001050026701500Ամսական  Ընտրել
1142Զ ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ 9001052083841500Ամսական  Ընտրել
1133Է ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ 90010522024915000Միանվագ  Ընտրել
1139Դ ԲԱՑՕԹՅԱ ԳԱԶԻ ՎԱՃԱՌՔ ԹՈՒՅԼ. 90010520833550000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ե ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱ 90010520839250000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Զ ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱ 900105211339200000Տարեկան  Ընտրել
1136Դ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ 9001052102992500Միանվագ  Ընտրել
1140Է ՀԱՆՐ. ՍՆՈՒՆԴԻ ԵՎ ԶՎԱՐՃ. ՕԲՅ. ՀԱՄ 90010500008818000Եռամսյակային  Ընտրել
1350Դ շինության ավարտը փաստագրելեու ակտ 90010520716210000Միանվագ  Ընտրել
1136Ե ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ 9001052272852500Միանվագ  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ